મેળવો રમુજી અને સરસ જોક્સ,gujarati jokes,gujarati funny jokes માત્ર ShareChat પર

મેળવો રમુજી અને સરસ જોક્સ,gujarati jokes,gujarati funny jokes માત્ર ShareChat પર

મેળવો ShareChat પર gujarati jokes,jokes in gujarati, અને gujju jokes,અને gujarati funny jokes, funny jokes in gujarati, gujarati comedy, naresh kanodia, chello divas, jo baka, jalsa, જલસા,ગુજરાતી જોક્સ વગેરે ઘણું બધું ફક્ત SharChat પર.